Mad og Sundhed

Kom igang med IFS certificering

IFS-certificering (International Featured Standards) er en række standarder, der angår fødevare-, produkt- og ydelsessikkerhed inden for hele produktions- og distributionskæden. Disse standarder er blevet udviklet af erhvervseksperter og brancheforeninger for at definere klare og tydelige krav, der kan hjælpe virksomheder med at opretholde kvaliteten og sikkerheden af deres produkter eller ydelser. Kom godt igang med hjælp fra Vicath EQ

Et af de primære formål med IFS-certificering er at skabe tillid mellem virksomheder og forbrugere. Ved at opnå en IFS-certificering kan virksomheder vise, at de følger de højeste standarder inden for kvalitet og fødevaresikkerhed, og at de er dedikeret til at levere sikre og højtvurderede produkter til deres kunder samt markedet.

IFS-certificering omfatter flere forskellige standarder, herunder:

1. IFS Food – Dette er en standard for fødevareproducenter, som primært fokuserer på sikkerhed, kvalitet og lovgivning. Den inkluderer krav til vedligeholdelse af faciliteter, produktionsprocesser, personalskoling og sporbarhed af råvarer og produkter.

2. IFS Logistics – Denne standard dækker alle logistiske aktiviteter, herunder transport, opbevaring og distribution af både ferske og frosne produkter. Det gælder for virksomheder, der håndterer emballage og distribution af produkter for andre producenter samt dem, der håndterer egne produkter.

3. IFS Broker – Denne standard gælder for mæglere, importører og eksportører, som har ansvar for at købe, sælge eller formidle produkter mellem producenter og detailhandlere. Den indeholder krav til produktkvalitet, sporbarhed og sikkerhed samt kontraktstyring og risikovurdering i forsyningskæden.

4. IFS HPC (Household and Personal Care) – Denne standard er beregnet for producenter af husholdnings- og personlige plejeprodukter, herunder kosmetik, toiletpapir, rengøringsmidler mv. Den indeholder krav til produktkvalitet, sikkerhed og hygiejne samt miljø- og social ansvarlighed.

For at opnå en IFS-certificering skal virksomheder gennemgå en omfattende audit, der udføres af akkrediterede certificeringsorganer. Auditoren vil evaluere virksomhedens processer, arbejdsmiljø, kvalitetskontrolsystemer og dokumentation for at sikre, at de overholder de relevante IFS-standarder. Efter gennemførelse af audit og verifikation af overholdelse af standarden vil virksomheden blive tildelt en IFS-certificering, som er gældende i en bestemt tidsperiode (typisk 1-3 år) baseret på eftersynsfrekvensen.

IFS-certificeringen giver virksomheder mulighed for at konkurrere på et globalt marked, da det er en anerkendt og respekteret standard, der garanterer kvalitet og sikkerhed. Fordele ved certificeringen inkluderer også forbedret proceseffektivitet, robust risikostyring og øget medarbejderbevidsthed om kvalitets- og sikkerhedsproblemer.

I sammenfattende bemærkninger, er IFS-certificering en vigtig markør for virksomheder, der ønsker at sikre, at deres produkter er af højeste kvalitet og sikkerhed. Ved at opnå og vedligeholde en IFS-certificering demonstrerer virksomheder deres engagement i at møde både kundekrav og lovgivningsmæssige krav samt at skabe tillid mellem alle parter involveret i produktions- og distributionskæden. Gennem fortsat forbed

You may also like

Leave a reply

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *